İç mekan tasarımında sıfır atık hedefine ulaşmak ve sürdürülebilir bir yaşam alanı yaratmak için atık ve geri dönüşüm kutularının seçimi ve yerleşimi büyük önem taşır. Günümüzde, geri dönüşüm ve atık yönetimi, çevre koruma bilincinin bir parçası olarak evlerimizde ve iş yerlerimizde önemli bir yer tutmaktadır. Bir iç mekan tasarımında, geri dönüşüm kutusu ve atık kutusu gibi ögelerin doğru şekilde seçilmesi ve konumlandırılması, atıkların düzgün bir şekilde ayrıştırılmasını ve toplanmasını kolaylaştırır. Bu, hem kaynakların verimli kullanımına katkı sağlar hem de geri dönüşüme gönderilecek atıkların doğru şekilde biriktirilmesine olanak tanır.

Ambalaj atıkları, kağıt, plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir malzemeler, iç mekanlarda sıkça oluşan atık türlerindendir. Bu malzemelerin doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşüm sürecinin birinci adımıdır ve bu aşamada uygun geri dönüşüm kutularının seçimi kritik bir öneme sahiptir. Örneğin, mutfak, sosyal alanlar, toplantı odaları gibi farklı alanlarda oluşabilecek, ambalaj atıkları ve plastik atık gibi farklı atık türleri için doğru seçilmiş kutuların yerleştirilmesi, geri dönüşüme uygun atıkların kaynağında verimli şekilde biriktirilmesine yardımcı olur.

Mekanlara Göre Geri Dönüşüm Kutularının Seçimi

Günümüzde çevre bilincinin artması ve sürdürülebilirlik adına yapılan çalışmalar, geri dönüşüm faaliyetlerinin önemini bir kat daha artırmıştır. Mekanlar bazında doğru geri dönüşüm kutularının seçimi, bu sürecin etkin bir şekilde işlemesinde kritik bir rol oynar. Örneğin, evlerde, okullarda, iş yerlerinde, fabrika gibi endüstriyel alanlarda veya kamu alanlarında kullanım için farklı tipte atık toplama kutuları tercih edilmelidir. Bu, atıkların verimli bir şekilde ayrıştırma ve toplanması için önemlidir. Her türlü mekanda ayrıştırılma konusunda dikkat edilmesi gerekli en önemli husus öncelikle belli başlı geri dönüştürülebilir malzemelerden olan ambalaj atığı, kağıt, plastik, cam gibi atıkları, geri dönüşemeyen, organik, evsel olarak tanımlanan diğer atık türlerinden ayrı konteynerlerde biriktirmek, geri dönüşüm sürecinin ilk adımıdır. Organik atık ve sıvılar geri dönüşebilir atıklar ile aynı konteynerde kesinlikle bulunmamalıdır. Bu geri dönüşebilecek atıkların kalitesini düşürerek geri dönüşüm oranını düşürebilir hatta atığa zarar vererek geri dönüşemeyecek duruma getirebilir.

Sürecin başarısı için, kullanılacak biriktirme ekipmanlarında atık etiketleri, atık renk kodlaması gibi yöntemler önem taşır. Örneğin, kağıt için mavi geri dönüşüm kutusuna, organik atıklar için ise kahverengi renk kullanılır. Bu, atıkları ayrı ayrı toplamak ve bertarafı veya geri dönüşümü için toplama sistemine ayrı şekidle verilmek üzere hazırlayan bireyler ve kurumlar için pratik bir çözümdür. Belediyelerde, özellikle ambalaj atıklarının kontrolü ve toplanması, belirlenen renk kodlarına uygun geri dönüşüm çöp kovası ya da sıfır atık kutuları veya atık etiketleri ile gerçekleştirilir.

Çevreyi korumak ve sürdürülebilir bir yaşamı desteklemek amacıyla, evlerde, okullarda, iş yerlerinde ve kamusal alanlarda geri dönüşüm oldukça önemli bir işlemdir. Geri dönüşüm kutularının doğru şekilde seçilmesi ve yerleştirilmesi, geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanmasında büyük bir rol oynamaktadır. Farklı mekanlar için geri dönüşüm kutusu seçimi, bu alandaki atıkların türüne, miktarına ve kullanıcının ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Evlerde Geri Dönüşüm Kutusu Seçimi

 • Büyüklük: Ev hanelerde genellikle büyük atık kutuları için çok yer yoktur ve miktar olarak ofis ve diğer mekanlara göre daha az miktarda geri dönüşebilir atık üretilir. Bu nedenle ev halkının ihtiyaçlarını karşılayabilecek
  boyutlarda ve bulunacağı alanın imkanına göre geri dönüşüm kutuları tercih edilmelidir.

 • Bölümlendirme: Cam, kağıt, plastik ve metal gibi farklı türdeki atıklar için ayrı bölümlere sahip geri dönüşüm kutularının kullanılması, atıkların ayrıştırılmasını kolaylaştırır. Bunlar için ayrı kutular kullanılmasına mekan
  izin vermiyor ise geri dönüştürülebilir atıkların geri dönüşemeyenlerden ayrı biriktirilmesine özen gösterilmelidir.

 • Yerleşim: Mutfak veya çalışma alanı gibi atık üretiminin yoğun olduğu alanlara yerleştirilmelidir. Bazı yapılarda apartman aralarında katların ortak kullanabileceği şekilde konumlandırılmaktadır.

Okullarda Geri Dönüşüm Kutusu Seçimi

 • Dayanıklılık: Yoğun kullanıma maruz kalacakları için sağlam ve dayanıklı malzemeden yapılmış kutular tercih edilmelidir.

 • Eğitici Tasarım: Okullarda çocuklara geri dönüşümün önemini öğretmek amacıyla, üzerinde geri dönüşümle ilgili bilgilerin bulunduğu pano, afiş, poster gibi dikkat çekici tamamlayıcı ürünler seçilebilir ve atık noktası yakınlarına
  konumlandırılabilir.

 • Erişilebilirlik: Öğrencilerin kolayca erişebileceği, okulun çeşitli bölümlerinde yeterli sayıda geri dönüşüm kutusu bulunmalıdır.

İş Yerlerinde Geri Dönüşüm Kutusu Seçimi

İş yerlerinde geri dönüşüm kutusu seçimi, sürdürülebilir ve çevre dostu bir işletme ortamı oluşturmanın önemli bir adımıdır. Doğru geri dönüşüm kutusu seçimi, atıkların etkili bir şekilde ayrıştırılmasına ve geri dönüştürülmesine olanak
tanır. İşte bu konuda dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar:

 1. İhtiyaç Analizi

  • Atık Türünü Belirleyin: İş yerinizde hangi tür atıkların üretildiğini belirleyin (kağıt, plastik, cam, metal vb.). Farklı alanlarda farklı atıklar üretiliyor mu? Örneğin yemekhane, sosyal alanlar gibi alanlarda çalışma
   alanları dışında hangi tür atıklar bulunuyor?

  • Miktarı Hesaplayın: Farklı atık türlerinin günlük veya haftalık üretim miktarını kişi sayısını göz önünde bulundurarak belirleyin.

 2. Kutu Boyutu ve Kapasitesi

  • Kapasitenin Belirlenmesi: Atık miktarına uygun kapasitede geri dönüşüm kutuları seçmek, düzenli boşaltma sıklığını optimize eder. Ne kadar sürede ne kadar atık biriktiği ve görevlilerin atık kutularını boşaltma sıklığı hacmin
   belirlenmesinde kilit rol oynar.

  • Alan Kısıtlamaları: İşyerinizin alan kısıtlamalarını göz önünde bulundurun. Arkadan veya önden açılan kutular atıkların boşaltılması esnasında yukarıdan boşaltılan atık kutularına göre daha fazla alan gerektirebilir.

 3. Malzeme ve Dayanıklılık

  • Malzeme Seçimi: Metal malzeme geri dönüşebilme ve uzun ömürlü bir malzeme olması nedeni ile tercih edilebilir. Bunun yanıdan eğer mümkün ise geri dönüştürülmüş plastik veya kompozit malzemelerden yapılmış kutulardan da seçim
   yapabilirsiniz. Malzeme, iş yerinizin iç veya dış mekan özelliklerine uygun seçilmelidir.

  • Dayanıklılık: Dış mekan kullanımı için UV direnci yüksek ve suya dayanıklı malzemeler tercih edilmelidir. Paslanmaz çelik, elektrostatik boyalı metal malzemeler tercih edilebilir.

 4. Tasarım ve Estetik

  • Görsel Uyumluluk: Geri dönüşüm kutularının işyerinizin iç mekan tasarımına veya dış mekan, peyzaj gibi alanlara uyumlu olması estetik bir artı değer sağlar.

  • Ayrıştırma Kolaylığı: Atık türlerini ayrıştırmayı kolaylaştıracak, atık etiketleri, renk kodu doğru şekilde algılanmaya uygun seçilmelidir, atık bilgilendirme panosu veya dikkat çeken bilgi veren afiş ve yazılar ise iş yerinde
   görünürlük sağlar.

Mekanlara Göre Geri Dönüşüm Kutularının Yerleşimi

Çağımızda sürdürülebilir bir yaşam biçiminin yaygınlaştırılması ve çevre kirliliğinin azaltılmasında atık yönetiminin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, farklı mekanlara özgü olarak tasarlanmış geri dönüşüm kutularının yerleşimi, atık yönetimi sürecinin ilk ve en önemli adımını oluşturmaktadır. Atık miktarı ile başa çıkmak ve çevreye yönelik olumsuz etkileri minimize etmek için atıkların kaynağında ayrıştırılması ve uygun konteynerlerde biriktirilmesi gerekmektedir. Özellikle, geri dönüştürülebilir atıklar ve geri dönüştürülemeyen atıklar için ayrı biriktirme ekipmanları kullanılması, atıkların daha verimli bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. Atık ünitelerinin bir bölümünün evsel veya geri dönüştürülmeyen atıklar için kullanılması ayrı bir çöp kutusu kullanılmasına göre daha doğrudur. Atık ünitesi başına atığı ile gelen kişi burada geri dönüşüme uygun olmayan bir atığı bulunuyor ise aynı yerde bu atığını kutuya atabilmelidir.

Belediyelerin ve yerel yönetimlerin oluşturduğu atık toplama ve ayrıştırma sistemleri, malzemelerden yeniden yararlanılmasını ve bunların hammadde olarak geri kazanım sürecine verilmesini sağladığından ayrıştırılan atıkların bu sistemlere ulaştırılması önem taşır. Örneğin, ambalaj atıkları, mavi renkli geri dönüşüm kutuları veya çöp poşetlerinde biriktirilerek belediyelerin atık toplama gününde teslim edilebilir, mavi renk geri dönüşümü Türkiye’de simgeleyen sistemin bir parçasıdır. Atıkların teslim edileceği kurumların uygulamaları, bulunulan yerel yönetime göre değişiklik gösterebilir.

Mekanlara göre geri dönüşüm kutularının yerleşimi, geri dönüşüm oranlarını artırmak ve çevresel faydayı maksimize etmek için önemli bir adımdır. Doğru yerleşim, insanların geri dönüşüm kutularını kolayca bulmasına ve kullanmasına yardımcı olur. Farklı mekan türlerine göre geri dönüşüm kutularının yerleşimine dair bazı genel prensipler ve tavsiyeler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Evler ve Apartmanlar:

  • Geri dönüşüm kutuları, atıkların en çok üretildiği mutfak ve banyo gibi alanlara yakın konumlandırılmalıdır.

  • Evin girişine, bahçesine, kat aralarına veya garaja, atık taşıma işleminin kolaylaştırılması için bir geri dönüşüm istasyonu veya geçici depolama alanı kurulabilir.

 2. Ofisler ve İş Yerleri:

  • Yazıcı ve fotokopi makinelerinin yanına kağıt geri dönüşümü için kutular yerleştirilmelidir.

  • Mutfak, yemekhane veya kantin gibi ortak alanlara, plastik, cam ve metal için ayrı geri dönüşüm kutuları konulmalıdır.

  • Çalışanların sık kullandığı alanların girişlerine veya koridorlara kolaylıkla erişilebilen geri dönüşüm noktaları yerleştirilmelidir.

 3. Okullar ve Üniversiteler:

  • Sınıf girişlerine, koridorlara ve ortak çalışma alanlarına geri dönüşüm kutuları yerleştirilerek öğrencilerin ve öğretmenlerin erişim kolaylığı sağlanmalıdır.

  • Kantin veya yemek alanlarına organik atık, plastik, kağıt ve cam için ayrı kutular konmalıdır.

 4. Alışveriş Merkezleri ve Mağazalar:

  • Giriş ve çıkış noktalarına, asansör ve merdiven boşluklarına, yiyecek-içecek satış alanlarına yakın yerlere geri dönüşüm kutuları yerleştirilmelidir.