Milli Saraylar’a bağlı saray, köşk ve kasırlarda 2018’in son altı ayında geri dönüşümü mümkün olan kâğıt, karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları ROKA ürünleri ile kaynağında ayrı toplandı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, çevre duyarlılığı konusunda önemli bir başarıya imza attı. Milli Saraylar’a bağlı saray, köşk ve kasırlarda 2018’in son 6 ayında toplam 217 ton atık, geri dönüşüme kazandırıldı. Proje kapsamında geri dönüşümü mümkün olan kâğıt, karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları kaynağından ayrı toplanarak enerji tasarrufu sağlandı. Su kullanımı ve sera gazı salınımı azaltılarak doğal kaynakların korunması yönünde önemli bir adım atıldı.
Bu kapsamda Milli Saraylar’a bağlı Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Şale Köşkü, Florya Atatürk Köşkü ve Beşiktaş Milli Saraylar Misafirhanesi’ne genel geçici depolama alanları kuruldu. Bu alanlara evsel atık, elektrik ve elektronik eşya atıkları, tehlikeli atıklar, bahçe ve ambalaj atıkları, bitkisel yağlar gibi atıkların toplanmasını sağlayan üniteler yerleştirildi. Ayrı ayrı toplanan ambalaj atıkları ve evsel atıklar, ilgili ilçe belediyeleri tarafından her gün düzenli olarak alındı. Dolmabahçe Sarayı’nda 2018 yılında günlük yaklaşık 500 kg ambalaj atık toplandı.
‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dolmabahçe Sarayı bahçesine ‘geri dönüşebilir’ ve ‘evsel atıklar’ olmak üzere iki bölmeli geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Çalışma kapsamında 2018 yılında Dolmabahçe Sarayı bahçe atık ünitelerinden günlük yaklaşık 20 kg plastik, 25 kg cam ve 20 kg kâğıt geri dönüşüme kazandırıldı. Milli Saraylar’da yaprak ve çim benzeri bahçe atıkları için de çalışma yürütüldü. Bu tip atıklar, poşetlenerek bağlı oldukları ilçe belediyelerine kompost (bitki atıklarından yapılan gübre) işlemi için teslim edildi. Bu kapsamda sadece Dolmabahçe Sarayı’nda haftalık yaklaşık 5000 kg bahçe atığı toplandı. Geri dönüşüm projesine, kurum içi restorasyon, bakım ve onarım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tehlikeli atık türleri de dahil edildi. Yine 2018 yılında oluşan yaklaşık 4000 kg tehlikeli atık İSTAÇ’ a (İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret AŞ) teslim edildi. 20 kg atık pil de ilgili kuruluşlara gönderildi.
Kaynak: Sabah Gazetesi