Temel seviye sıfır atık belgesi almak için öncelikle sıfır atık yönetmeliği kapsamında belirlenen adımların takip edilmesi gerekmektedir. Sıfır atık projesi kapsamında, kurumlar ve işletmeler atık yönetimi sistemlerini geliştirerek atık miktarının azaltılmasına ve atıkların geri dönüştürülmesine öncelik vermelidir. Bu süreçte, sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü taraflar, öncelikle sıfır atık bilgi sistemine kayıt olmalıdırlar. Detaylı bilgi ve dokümanlar sisteme yüklenir. Bu adımlar, sıfır atık belgesinin alınmasının temel şartları arasındadır.

Başvuru yapıldıktan sonra, sıfır atık yönetim sistemi tarafından belirlenen kriterlere uygunlukla ilgili değerlendirme süreci başlar. Bu süreç, çevre ve şehircilik bakanlığı veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür. Temel seviye belge alabilmek için, atık yönetim sistemi kapsamında toplanan verilerin ve uygulamaların, sıfır atık yönetmeliği ile belirlenen minimum standartları karşılaması gerekmektedir. Başarılı bir değerlendirme sonrasında, kurum veya işletmeye temel seviyede sıfır atık belgesi düzenlenir. Bu belge, sıfır atık yönetim sistemine başarılı bir şekilde entegrasyonun ve atık yönetimi uygulamalarının başarıyla hayata geçirildiğinin bir göstergesidir.

Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi Alımı

Temel seviye sıfır atık belgesi alımı, kurumlar ve işletmeler için sürdürülebilir bir çevre yönetimi yaklaşımının başlangıç noktasını temsil eder. Sıfır atık bilgi sistemi üzerinden yapılan başvurular, sıfır atık belgesine ulaşmanın ilk adımını oluşturur. Bu sürecin temelinde, atık oluşumunun minimize edilmesi ve oluşan atıkların ise daha verimli bir şekilde yönetilmesi yatar. Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında, işletmeler atıklarını azaltmayı, yeniden kullanmayı ve geri dönüşümü teşvik etmeyi hedefler. Bu, hem maliyet tasarrufu sağlar hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur.

Sıfır atık belgesi nasıl alınır sorusuna gelince, işletmelerin öncelikle sıfır atık bilgi sisteminde kayıt olmaları gerekmektedir. Daha sonra, sıfır atık belge başvurusu formunu doldurup süreci başlatırlar. Başvuru süreci, entegre çevre bilgi sistemi üzerinden yapılan detaylı değerlendirmeleri içerir. Bu aşamada, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve işletilen faaliyetlerin belirlenen standartlara uygunluğu değerlendirilir. Temel seviye sıfır atık belgesi, işletmelerin sıfır atık uygulamalarına başlangıç aşamasında olduklarını belirtir ve bu yolda ilerlemek için bir motivasyon kaynağı oluşturur.

Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi İçin Gerekli Özellikler Nelerdir?

Temel seviyede sıfır atık belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlar için gerekli özellikler, sıfır atık projesinin temel prensiplerine dayanır. Bu süreç, atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve atık oluşumunun minimuma indirilmesini içerir. İlk olarak, kurumlar sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına öncelik vermelidir. Bu sistem, atıkların kaynağında ayrıştırılmasından, atık geçici depolama alanlarının kurulmasına, atıkların geri dönüşüm veya bertaraf edilmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Temel seviyede bir sıfır atık belgesine sahip olabilmek için bu adımların titizlikle uygulanması gerekmektedir.

Sıfır atık belgesi başvurusu sürecinde, kurumların gerçekleştirdiği atık yönetimi faaliyetlerinin ayrıntılı bir şekilde çevre ve şehircilik i̇l müdürlükleri tarafından incelenmesi gerekir. Bu inceleme, atık oluşumunu azaltma, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve diğer sürdürülebilir atık yönetimi uygulamaları üzerine odaklanır. Başarılı bir değerlendirme sonrası, kurum ve kuruluşlar temel seviyede sıfır atık belgesinin alınması hakkını kazanır. Öte yandan, gelişmiş atık yönetimi uygulamaları altın ve platin sıfır atık belgesi alınmasına olanak tanır. Bu daha yüksek seviyeler, özellikle atık bilgi sistemi üzerinden bildirilmesi ve atık yönetiminin daha katı kriterlere göre değerlendirilmesi gibi ek gereksinimleri içerir.

Hangi Mekanlarda Atıklar Kaça Ayrılmalıdır?

Sıfır atık anlayışı, günümüzde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasında kritik bir öneme sahiptir. Bu anlayışın pratikte etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, atıkların çeşitli mekanlarda doğru bir şekilde ayrıştırılması gerekmektedir. “Sıfır atık yönetmeliği ek-3‘te yer alan” düzenlemelere göre, atıkların ayrıştırılması ve yönetilmesi sürecinde, atıkların türlerine göre farklı kategorilere ayrılması gerekmektedir. Başta eğitim kurumları, iş yerleri, kamu binaları olmak üzere hemen her türlü alanda bir sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından bahsedilmektedir. Bu sistem, atıkların azaltılmasından geri dönüşümüne kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Belirlenmiş kriterlere ve performans seviyelerine göre, kurum ve işletmeler altın veya platin sıfır atık belgesine ulaşmayı hedeflemektedirler. Bu hedefe ulaşabilmek için atıkların ayrıştırılması büyük önem taşımaktadır. Kurumlar tarafından gerçekleştirilen atık yönetimi uygulamaları, altın ve platin olmak üzere dört aşamalı bir sistemi içerir. Bu sistem dahilinde, en temel seviyede başlayarak, en üst düzey olan platin seviyesine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden süreçler yönetilir. Her bir kurum ve kuruluş, sıfır atık yönetmeliği kapsamında belirlenen standartlara uygun olarak atık türlerini ayrıştırma ve yönetme konusunda çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

Atıkların ayrılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir dünya için büyük öneme sahiptir. Geri dönüşüm ve atık yönetimi çevresel kirliliğin azaltılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve ekonomiye katkıda bulunmanın önemli yollarından biridir. Atıkların birçok mekanda ayrı ayrı toplanması ve işlenmesi gerekmektedir. İşte atıkların ayrılması gereken bazı temel mekanlar:

  1. Evler ve Apartmanlar: Evler, günlük yaşam kaynaklı birçok atığın üretildiği yerlerin başında gelir. Evsel atıklar; kağıt, plastik, cam, metal ve organik atıklar gibi kategorilere ayrılabilir. Bazı ülkelerde, bu atıkların ayrı ayrı toplanması için özel renk kodlu çöp kutuları kullanılmaktadır.
  2. Okullar ve Üniversiteler: Eğitim kurumları, büyük miktarlarda kağıt ve plastik atık gibi atıkları üretir. Bu kurumlar, öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında geri dönüşüm bilincini yaymak için önemli birer merkezdir.
  3. İş Yerleri ve Ofisler: İş yerleri ve ofisler, özellikle kağıt ve elektronik atık olmak üzere büyük miktarlarda atık üretirler. Bu alanlarda da atıkların ayrı ayrı toplanması, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak önemli bir adımdır.
  4. Alışveriş Merkezleri ve Mağazalar: Perakende sektörü, ambalaj atıklarının fazlaca üretildiği bir alan. Plastik, kağıt ve karton ambalajlar gibi atıkların düzgün bir şekilde ayrıştırılması gerekmektedir.
  5. Kamu Alanları ve Parklar: Şehirlerdeki kamu alanları ve parklar, pet şişe, yiyecek ambalajları ve diğer çeşitli atıkların yoğun olarak bulunduğu alanlardır.

Kurum Atıkları Kaç Ayrı Şekilde Toplayan Kuruma Verilir?

Kurum atıklarının yönetimi, çevreyi korumak ve sürdürülebilir bir gelecek için oldukça önemlidir. Bu süreçte, atıkların nasıl toplandığı ve işlendiği kritik bir rol oynar. “Sıfır atık” yaklaşımı altında atıkların azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi teşvik edilir. Sıfır atık yönetmeliği, kurumların atık yönetimi uygulamalarını standartlaştırmayı ve çevresel etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır. Bu düzenleme, kurumların tarafından sıfır atık bilgi sistemi uygulamasına uyum sağlamalarını ve sıfır atık bilgi sistemi üzerinden atık yönetimi süreçlerini raporlamalarını zorunlu kılar.

Her kurum yıllık oluşan atık miktarı ve atık yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sağlamalıdır. Bu bilgiler sıfır atık bilgi sistemine yüklenmelidir. Sistem, atık yönetimi pratikleri hakkında detaylı bilgi toplar ve kurumların atık azaltma hedeflerine ulaşmaları için gereken desteği sunar. Kurumlar temel seviyede sıfır atık belgesine sahip olabilirler ve seviyede sıfır atık belgesine sahip olabilmek için ileri seviye atık yönetimi uygulamalarını benimsemelidirler.

Pil, Yağ ve Teknoloji Atıkları Dışındaki Atıklara Yer Verilmeli Midir?

Sıfır atık yönetmeliği, bu anlayış çerçevesinde oluşturulan düzenlemeleri kapsar ve kurumlar ile kuruluşları sıfır atık belgesi almakla yükümlü kılar. Özellikle temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınması, kurumların çevreye duyarlılık göstermeye başladıklarının bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu sürecin ilk adımı ise, kurumların ürettikleri atık türlerini belirlemeleri ve bu atıkları sıfır atık yönetmeliği kapsamında çevre dostu yöntemlerle yönetmeleridir.

Ancak, mevcut sistemde bazı atık türleri – özellikle pil, yağ ve teknoloji atıkları – temel seviyede sıfır atık belgesi kriterleri içinde özel olarak ele alınmalıdır. İlgili yönetmelik kapsamında, her kurumun kendi atık profiline ve faaliyet seviyesine uygun sıfır atık yönetim planı geliştirmesi ve bu plan doğrultusunda atık türlerini ayrıştırarak sıfır atık bilgi sistemine raporlama yapması gerekmektedir. Bu süreç, temel seviyeye uygun tek bir sıfır atık belgesinin düzenlenmesine katkı sağlar.